1. About this book

1.1. Zapotrzebowanie uczestnika

 • umieć stworzyć backlog i wiedzieć jak priorytetyzować zadania dla zespołu
 • rozumieć estymacje zespołu
 • znać zasady Scrum dotyczące tworzenia i utrzymywania produktów
 • rozumieć różnicę między Project Managerem a Product Ownerem
 • umieć połączyć rozwój oprogramowania z utrzymaniem
 • wiedzieć jak pracować w kilka zespołów nad jednym produktem
 • móc szybko i precyzyjnie szacować projekty dla klientów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • zarządzać funkcjonalnościami produktu
 • umieć określić hipotezę przydatności funkcjonalności i ją potwierdzić na podstawie danych z testów
 • jak tworzyć i czytać wykresy: Burndown Chart, Velocity Chart, Version Report, Epic Report, Cumulative Flow Diagram, Control Chart
 • wiedzieć jak tworzyć Kryteria Akceptacyjne i jak wypracować Definicję Ukończenia (Definition of Done)

1.2. Tematyka szkolenia

1.2.1. Obszar procesowy

 • Scrum jako ramy tworzenia produktu
 • Projekt a Produkt
 • Fundamenty Scrum i główne zasady
 • Multidyscyplinarne i samo-organizujące się zespoły
 • Łączenie rozwoju i utrzymania oprogramowania
 • Czym różnią się Epic, User Story, Task, Requirement
 • Cykl życia aplikacji, podejście SDLC (Waterfall i Scrum)
 • Praca wielu zespołów nad jednym produktem
 • Jak wykrywać marnotrawstwa i zastosować technikę Continuous Improvement

1.2.2. Obszar wartości biznesowych

 • Zwiększanie wartości dla klienta
 • Zarządzanie backlogiem produktu
 • Szacowanie backlogu, określanie priorytetów
 • Praktyki i technologie wspierające dostarczanie wartości biznesowych (wprowadzenie)
 • Tworzenie i czytanie wykresów: Burndown Chart, Velocity Chart, Version Report, Epic Report, Cumulative Flow Diagram, Control Chart
 • Elementy Lean Startup dla Product Ownerów, tj. pętla Build - Measure - Learn

1.2.3. Warsztat na prawdziwym produkcie

 • Rozbicie na epiki i podział na User Stories, Tasks, Requirements
 • Trzy iteracje refinementu, dekompozycji i estymacji
 • Określanie Kryteriów Akceptacyjnych
 • Określenie pracochłonności, wartości biznesowej, priorytetów MoSCoW (i dlaczego to ma sens)
 • Rozplanowanie sprintów z zakresem produktu
 • Wykorzystanie systemów elektronicznych wspierających proces
 • Wykorzystanie wersji i release stream